0

(0)
(0)

JPSERVICE บริการหลังการขาย


2022-09-08 12:00:00

สำหรับลูกค้าต้องการแจ้งซ่อมกระเป๋า เคลมกระเป๋า

ขั้นตอนการเคลมดังนี้

1.ถ่ายรูปใบประกันสินค้าของท่าน

2.ถ่ายรูปภาพหรือวีดีโอจุดชำรุดกระเป๋าของท่าน

3.แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับใน LINE ได้เลยค่ะ


Copyright ® 2022 jptravelstore.com