ปรัชญา

3 คำนิยามสั้นๆ >> Engineered for reality. ออกแบบเพื่อใช้จริง!! <<


          เมื่อไหร่ที่คุณเดินทาง พวกคุณอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเร็วหรือความตื่นเต้น ความผ่อนคลายหรือความวุ่นวาย Briggs & Riley เราทำในสิ่งที่หลายคนคิดไม่ถึง เราฟังความคิดเห็นของลูกค้า คู่ค้า ทีมงานวิศวกรรม จากนั้นเราออกแบบฟังก์ชั่นและดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง คันชักติดตั้งอยู่ด้านนอกของกระเป๋าเพื่อสร้างพื้นที่ภายในกระเป๋าและเสื้อผ้าที่เรียบขึ้น ระบบขยายที่เพิ่มความจุและสามารถบีบอัดของภายในกระเป๋าอย่างปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมที่มีสิทธิบัตร และการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน ทำให้เราแตกต่างอย่างชัดเจนแลขึ้นเป็นอันดับ 1 ในอเมริกา